Dobrodošli

Sedam kilometara od grada Hvara je malo mjesto Zaraće, gdje se može doći cestom i morem.

Zaraće se sastoji od starog sela i dvije uvale, Velo i Malo Zaraće.

Villa Kate je u uvali MaloZaraće, 30 metara od mora.

U uvali Velo Zaraće, udaljenoj oko 300 metara su dva restorana.